Faciliteren van groepen is hen vleugels geven

ALS FACILITATOR BEGELEIDT TEAMPOWR GROEPSPROCESSEN EN WERKT ALS KATALYSATOR. ER WORDT DAARBIJ GELET OP DE MENSEN EN DE INTERACTIE IN DE GROEP, MET ALS DOEL DE KENNIS EN CREATIVITEIT VAN IEDEREEN NAAR BOVEN TE HALEN.

Faciliteren is het begeleiden van groepen van mensen die samen werken aan een doelstelling op een zodanige manier dat het proces efficiënt en effectief verloopt. Dit kan zowel slaan op participatieve vergaderingen, workshops als projectteams begeleiden.

Workshops vormen een uitermate doeltreffende methode om tot gerichte resultaten te komen. Op voorwaarde uiteraard dat deze workshops degelijk worden gefaciliteerd.

Faciliteren van groepen is een kunst.

En als het goed gedaan wordt, dan bruist de groep van energie en krijgt de groep als het ware vleugels.

TeamPowr zet zijn uitgebreide kennis van tools, technieken en inzichten in om van jouw sessie of workshop een succes te maken. Steeds afgestemd op maat van jouw noden, doelstellingen en uitdagingen.

  • Groepsdynamiek: een facilitator haalt het beste uit de groep naar boven
  • Focus: een facilitator verzorgt het proces zodat de groep zich 100% kan concentreren op de inhoud
  • Kwaliteit: een facilitator verhoogt de kwaliteit en het resultaat van uw workshop
  • Tijdswinst: met een facilitator komt de groep sneller tot resultaat
  • Creativiteit: een facilitator zet uitdagende werkvormen in die de creativiteit stimuleren
  • Betrokkenheid: een facilitator zorgt dat iedereen deel neemt, ongeacht de grootte van de groep
  • Resultaatgericht: een facilitator haalt het maximum uit je meetings, overlegmomenten en workshops

Kickstarten van teams en projecten

Brainstorm facilitatie

Facilitatie van team reflectie en groei

Workshops met open en energiek karakter zoals Open Space, World Café, Liberating Structures, …


Workshop in gedachten? Contacteer me >