PRIVACY VERKLARING

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan natuurlijk erg zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met de privacyverklaring TeamPowr. Je gegevens verkopen wij nooit aan derden.

Wij behouden te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren je deze privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie gelezen hebt. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring zullen wij je hierover informeren via onze website. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 

OVER TEAMPOWR

Deze website is eigendom van TeamPowr, op naam van Pascal Mestdach.
Hij is de verwerkingsverantwoordelijke en is te bereiken via pascal@teampowr.com.
Ondernemingsnummer: 0713.564.167
RPR: Gent, afdeling Oudenaarde

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

TeamPowr verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Wanneer je een visitekaartje met ons deelt, bewaren we deze gegevens 
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

TeamPowr verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Als je klant bent van TeamPowr, hebben wij voor de boekhouding jouw adres, BTW gegevens en email nodig voor het versturen van een factuur
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– TeamPowr volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– TeamPowr verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

TeamPowr bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding) en om een optimale, continue dienstverlening te garanderen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doeleinden verschillen. TeamPowr verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig: maximaal 30 jaar na laatste gebruik.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

– Het verzorgen van de internet omgeving
– Het verzorgen van de (financiële) administratie
– Het verzorgen (en verspreiden) van updates en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Daarbij zal de toestemming enkel geldig zijn voor de activiteiten waarvoor de toestemming werd onderschreven. Je hebt het recht deze toestemming altijd in te trekken.

Onze website bevat links naar andere websites. TeamPowr is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna kortweg ‘AVG’) legt de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (de verwerkingsverantwoordelijke), de verplichting op de natuurlijke personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen), te informeren.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

TeamPowr gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

TeamPowr gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookies: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google Analytics om de hoeveelheid data te beperken die doorgestuurd wordt bij piekgebruik van de website
Bewaartermijn: 10 minuten en bevat geen gebruikersinfo
Privacy Policy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

Cookies: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Registreert een unieke ID die gebruikt wordt voor statistieke data over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Bewaartermijn: gedurende het websitebezoek
Privacy Policy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

Cookies: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Laat ons toe te weten welke pagina’s, inhoud en activiteit een gebruiker op onze website bezoekt. Via analytische inzichten verbeteren we onze website op basis hiervan. Ook geeft dit ons suggesties voor performantie verbeteringen van de website.
Bewaartermijn: 2 jaar
Privacy Policy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cookie: Facebook Pixel
Naam: _fbp
Functie: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Privacy Policy: https://www.facebook.com/about/privacy 
Bewaartermijn: 3 maand

JOUW RECHTEN

Als bezoeker heb je recht op inzage en toegang, recht op verbetering, wissing en beperking, recht van bezwaar, recht op het intrekken van toestemming, recht op overdraagbaarheid. Neem in dat geval contact op via bovenstaande contactgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door TeamPowr gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst.

KLACHTEN

Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad bij de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: commission@privacycommission.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

TeamPowr neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pascal@teampowr.com.

 

Laatst aangepast op 27 februari 2019